Behandeling

Specialistische ondersteuning door expertiseteams die vertrouwd zijn met de regionale zorgstructuur.

Ondersteuning door behandeling en therapie

Voor sommige mensen is de ondersteuning tijdens de woonbegeleiding niet voldoende. Zij kampen met problemen waarvoor meer aandacht en specialistische kennis nodig is. Voor deze groep biedt De Linde verschillende soorten behandeling en therapie.

De Linde richt zich op mensen met een verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met psychiatrische problematiek (LVB/GGZ). Bij onze cliënten is vaak sprake van co-morbiditeit op meerdere leefgebieden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben bovendien een verhoogde kans op gedragsstoornissen.

Domeinoverstijgende specialistische ondersteuning
De Linde werkt in de woonondersteuning met regionale expertiseteams. In deze teams zitten orthopedagogen, psychologen en andere experts en therapeuten die gespecialiseerd zijn in de doelgroep. Een zorgspecialist/regiebehandelaar verzorgt de intake en stelt in samenspraak met een psychiater en/of arts de diagnose en het behandelplan op. Tijdens het behandeltraject verzorgen de vakspecialisten uit de expertiseteams de behandeling. Daarnaast geven zij ondersteuning en advies aan eventuele woonbegeleiders. Zo is de zorg is altijd afgestemd op de wensen en behoeftes van de cliënt.

Integraal aanbod
Onze expertiseteams werken waar nodig samen met de huisarts, FACT-teams, OGGZ, de wijkagent en andere hulpverleners. Ze zijn vertrouwd met de regionale zorgstructuur, waardoor zij snel de juiste verbindingen kunnen leggen. Zij leveren maatwerk door integrale dienstverlening. 

Stichting de Linde is een zorgaanbieder met een totaalaanbod op het gebied van woonbegeleiding. Cliënten die woonbegeleiding krijgen, kunnen bij ons ook terecht voor behandeling. Tot voor kort was deze dienstverlening ook toegankelijk voor cliënten van collega- instellingen. Dat hebben wij onlangs veranderd; vanaf heden is onze behandeling alleen nog beschikbaar voor cliënten die ook woonbegeleiding bij ons ontvangen.

Onze huidige wachttijd is 16 weken in de regio’s Velsen en Alkmaar. In Haarlemmermeer en Haarlem is de wachttijd op dit moment 12 weken. Voor meer informatie kunt u ons kwaliteitsstatuut downloaden. 

 

 

 

Download info

Een format verwijsbrief GGZ voor huisartsen en andere verwijzers.
Verwijsbrief GGZ (1426 downloads)

Het kwaliteitsstatuut van De Linde kunt u hier downloaden.
Kwaliteitsstatuut (1607 downloads)

Het Professioneel Statuut GGZ van Stichting De Linde kunt u hier downloaden:
Professioneel Statuut GGZ (759 downloads)

Meer weten?

Wilt u meer weten over Stichting De Linde? We vertellen u graag meer over ons aanbod, onze aanpak en unieke zorgfilosofie.

Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 te bereiken op telefoonnummer 023 557 51 74.
Mailen kan ook: info@stdl.nl.

We informeren u graag.