Behandeling

Specialistische ondersteuning door expertiseteams welke vertrouwd zijn met de regionale zorgstructuur.

Ondersteuning door behandeling en therapie

 

Voor sommige mensen is de ondersteuning tijdens de woonbegeleiding niet voldoende. Zij kampen met problemen waarvoor meer aandacht en specialistische kennis nodig is. Voor deze groep biedt De Linde verschillende soorten behandeling en therapie.

 

Doelgroep
De Linde richt zich op mensen met een verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met psychiatrische problematiek (LVB/GGZ). Bij onze cliënten is vaak sprake van co-morbiditeit op meerdere leefgebieden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben bovendien een verhoogde kans op gedragsstoornissen.

 

Domeinoverstijgende specialistische ondersteuning
De Linde werkt in de woonondersteuning met regionale expertiseteams. In deze teams zitten orthopedagogen, psychologen en andere experts en therapeuten die gespecialiseerd zijn in de doelgroep. Een zorgspecialist/regiebehandelaar verzorgt de intake en stelt in samenspraak met een psychiater en/of arts de diagnose en het behandelplan op. Tijdens het behandeltraject verzorgen de vakspecialisten uit de expertiseteams de behandeling. Daarnaast geven zij ondersteuning en advies aan eventuele woonbegeleiders. Zo is de zorg is altijd afgestemd op de wensen en behoeftes van de cliënt.

 

Integraal aanbod
Onze expertiseteams werken waar nodig samen met de huisarts, FACT-teams, OGGZ, de wijkagent en andere hulpverleners. Ze zijn vertrouwd met de regionale zorgstructuur, waardoor zij snel de juiste verbindingen kunnen leggen. Zij leveren maatwerk door integrale dienstverlening.

 

Onze huidige wachttijd betreft op dit moment 16 weken in regio’s Velsen en Alkmaar. In de Haarlemmermeer en Haarlem bedraagt de wachttijd op dit moment 12 weken. Voor meer informatie kunt u ons kwaliteitsstatuut downloaden. 

 

Zorg en Zekerheid vergoedt geen behandeling van De Linde. Zorg en Zekerheid is de enige verzekeraar die deze handelswijze hanteert. De Linde is hierover in gesprek gegaan; tijdens de gesprekken is gebleken dat Zorg en Zekerheid niet van plan is haar beleid te wijzigen. Daarom ziet De Linde zich genoodzaakt om geen behandeling te geven aan cliënten die verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid. De Linde betreurt deze gang van zaken, maar ziet in dit geval geen andere mogelijkheid (let op; dit betreft enkel behandeling en staat los van woonbegeleiding/dagbesteding WMO of WLZ).

 

 

Download info

Een format verwijsbrief GGZ voor huisartsen en andere verwijzers.
Verwijsbrief GGZ (574 downloads)

Het kwaliteitsstatuut van De Linde kunt u hier downloaden.
Kwaliteitsstatuut (749 downloads)

Het Professioneel Statuut GGZ van Stichting De Linde kunt u hier downloaden:
Professioneel Statuut GGZ (185 downloads)

Meer weten?

Wilt u meer weten over Stichting De Linde? We vertellen u graag meer over ons aanbod, onze aanpak en unieke zorgfilosofie.

Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 te bereiken op telefoonnummer 023 557 51 74.
Mailen kan ook: info@stdl.nl.

We informeren u graag.