Behandeling en Therapie

Als er meer aandacht nodig is

Als er meer aandacht nodig is, zijn we er ook voor je

De Linde helpt je met allerlei dagelijkse dingen. Maar soms hebben mensen problemen waarvoor meer aandacht nodig is. Daarvoor biedt De Linde verschillende soorten behandeling en therapie, individueel en in groepsverband.

We werken samen met orthopedagogen, psychologen en andere experts en therapeuten. Als je problemen hebt waarover je wilt praten, ga je in gesprek met een van hen. Zij kijken hoe ze je het beste kunnen helpen en stellen daarvoor een plan op. Behandeling of therapie hoeft lang niet altijd langdurig te zijn; soms kunnen een aantal gesprekken al veel helpen.

Expertiseteams
De zorgspecialisten waarmee De Linde samenwerkt, zijn allemaal in dienst van De Linde. Zij zijn goed bekend met de zorg in de regio en ze weten wat mogelijk is. In voorkomende gevallen en in overleg met jou schakelen ze ook met je vaste woonbegeleider. Onze expertiseteams werken, wat betreft de behandeling, onder verantwoordelijkheid van een psychiater en een arts. 

Onze huidige wachttijd betreft op dit moment 16 weken in regio’s Velsen en Alkmaar. In de Haarlemmermeer en Haarlem bedraagt de wachttijd op dit moment 12 weken. Voor meer informatie kan je ons kwaliteitsstatuut downloaden. 

Zorg en Zekerheid vergoedt geen behandeling van De Linde. Zorg en Zekerheid is de enige verzekeraar die deze handelswijze hanteert. De Linde is hierover in gesprek gegaan; tijdens de gesprekken is gebleken dat Zorg en Zekerheid niet van plan is haar beleid te wijzigen. Daarom ziet De Linde zich genoodzaakt om geen behandeling te geven aan cliënten die verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid. De Linde betreurt deze gang van zaken, maar ziet in dit geval geen andere mogelijkheid (let op; dit betreft enkel behandeling en staat los van woonbegeleiding/dagbesteding WMO of WLZ).

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van Stichting De Linde kun je hier downloaden:
Kwaliteitsstatuut (729 downloads)

Professioneel Statuut

Het Professioneel Statuut GGZ van Stichting De Linde kun je hier downloaden:
Professioneel Statuut GGZ (161 downloads)

Meer weten?

Wil je meer weten over Stichting De Linde of wat we voor jou (of voor een ouder, familielid of vriend) kunnen doen?

Je kunt ons op bellen op telefoonnummer 023 557 51 74.
Mailen kan ook: aanmelden@stdl.nl.

We staan je graag te woord.

Contact opnemen met De Linde

Heb je naar aanleiding van de informatie op deze pagina vragen en wil je contact opnemen met De Linde? Dat kan via mail of door te bellen met 023 557 51 74.

Aanmelden bij de lindeClienten Behandeling