Corona

Deze pagina bevat vragen betreffende situatie rond het leveren van zorg.

Leveren van zorg bij Corona

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen vind je hier.

Welke beroepen vallen onder de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

Het gaat om professionals in de volgende beroepen:

  • Veilig thuis medewerkers
  • Jeugdbeschermingsmedewerkers
  • Jeugdhulp medewerkers
  • Sociaal werkers
  • Opvangmedewerkers werkzaam in de maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen, vrouwenopvang en opvang slachtoffers mensenhandel
  • Wijkteam (inc jeugdteam) medewerkers
  • Medewerkers werkzaam in de dagbesteding
  • Thuiszorgmedewerkers, incl huishoudelijke hulpen

In deze vragenlijst vind je eerst vragen rond de mogelijke situatie van de cliënt die mogelijk besmet is. 

Daarna zijn er vragen vanuit de zorgverlener die mogelijk ziek is en niet zeker weet of het verstandig is te gaan werken of niet.

Voor algemene vragen over COVID-19 kan je terecht op de website van het RIVM deze wordt dagelijks ge-update. Ga naar de RIVM infopagina.

Situatie cliënt

1>
Als mijn cliënt in contact is geweest met een corona positief persoon, mag ik dan zorg leveren aan die client?

Als die cliënt geen ziekteverschijnselen heeft:
– mag je zorg blijven leveren. Ook aan andere cliënten.

Als die cliënt ziekteverschijnselen heeft van corona:
– mag je geen zorg meer leveren aan die cliënt. Als je zelf geen ziekteverschijnselen hebt, mag je wel zorg blijven leveren aan andere cliënten.

Als de cliënt corona ziekteverschijnselen heeft en het zorgmoment kan niet worden overgeslagen;
– Overleg met de GGD hoe er veilig zorg geleverd kan worden.
– Overleg ook met je zorgcoördinator.
– Pas het zorgplan per direct aan aan die nieuw situatie. Vermeld het gebruik van beschermende kleding, mondkapjes e.d. indien de GGD dit heeft geadviseerd.

 

 2 >
Als mijn client ziekteverschijnselen heeft, en nog niet getest is voor corona, moet ik dan een mondkapje gebruiken bij de zorg van die client?

Nee.
– Je mag alleen een mondkapje gebruiken op advies van de GGD. Daarbij is het belangrijk dat het juiste soort mondkapje wordt gebruikt. Mondkapjes die niet goed afsluiten rond mond, neus, gezicht, zijn extra risico van verspreiding van het virus.

 

 3 >
Als een cliënt ziekteverschijnselen heeft, en nog niet getest is voor corona, moet ik dan een mondkapje gebruiken bij de zorg aan andere cliënten?

Nee.
– Je mag alleen een mondkapje gebruiken op advies van de GGD. Dit zal meestal alleen zijn bij een cliënt die een positieve coronatest heeft.
– Wanneer er toch mondkapjes worden gebruikt tegen het advies van de GGD, is er kans op verwarring en onrust bij cliënten, mantelzorgers en collega zorgverleners.

 

 4 >
Een cliënt heeft klachten die kenmerkend voor corona zijn. Moet de zorgverlener de cliënt adviseren om de huisarts te bellen?

Ja.
– Eventueel de cliënt aanbieden om te ondersteunen bij het bellen van de huisarts.

 

 5 >
Een cliënt die heeft klachten, GGD is op de hoogte en geven advies over hoe de zorg moet verlopen?

Ja.
– Het advies van de GGD opvolgen. Vergeet niet om het zorgplan per direct aan te passen.

 

 6 >
Een cliënt heeft klachten maar volgt richtlijn niet op (bijv. huisarts bellen):
– Mogen zorgverleners zorg weigeren?
– Kan een freelancer zorg weigeren bij een cliënt?

Nee.
– Zorgverleners mogen niet op eigen titel weigeren zorg te leveren. Oproep hier is om creatief te zijn in de zorg verlening en alternatieven op een huisbezoek die door De Linde worden aangeboden te gebruiken. 

 

Wat doe je dan wel?

– Neem direct contact op met je zorgcoördinator voor overleg en advies.
– Probeer als zorgverlener niet in een conflictsituatie te raken met je cliënt.
– Je zorgcoördinator adviseert jou of de zorg wel of niet geleverd zal worden.

– Dit geldt ook voor freelancer. De cliënten hebben een zorgovereenkomst met de organisatie. De organisatie kan niet zomaar zorg weigeren. Wanneer je als freelancer bezwaren hebt tegen het besluit van de organisatie, bespreek dit met je zorgcoördinator en probeer samen tot een oplossing te komen.

Situatie zorgverlener

  1 >
Een zorgverlener is niet in een risicogebied geweest en heeft geen contact gehad met cliënten met een corona infectie. Mag zij/hij werken?

Bij alleen een verkoudheid EN/OF hoesten:
– Formeel mag je gewoon gaan werken, maar…

– maak daar waar mogelijk gebruik van de alternatieven die De Linde aanbiedt voor een huisbezoek

Bij klachten EN koorts:
– thuisblijven, in overleg met je zorgcoördinator.
– koorts is > 38 graden.

Als de cliënt corona ziekteverschijnselen heeft en het zorgmoment kan niet worden overgeslagen;
– Overleg met de GGD hoe er veilig zorg geleverd kan worden.
– Overleg ook met je zorgcoördinator.
– Pas het zorgplan per direct aan aan die nieuw situatie. Vermeld het gebruik van beschermende kleding, mondkapjes e.d. indien de GGD dit heeft geadviseerd.

 

2 >
Wanneer mag je weer aan het werk?

– Als je een hele dag (24 uur) klachtenvrij bent geweest.

 

3 >
Heb je een risicogebied in het buitenland bezocht of contact gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten in combinatie met koorts?

Ja.
– Thuisblijven (uiteraard in overleg met zorgcoördinator) en testen (in overleg met de GGD).

Meer weten?

Wilt u meer weten over Stichting De Linde? We vertellen u graag meer over ons aanbod, onze aanpak en unieke zorgfilosofie.

Wij zijn van maandag tot vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur te bereiken op
Tel: 023 557 51 74 of
Mail naar: info@stdl.nl

We informeren u graag.