Behandeling

Specialistische ondersteuning door expertiseteams welke vertrouwd zijn met de regionale zorgstructuur.

Ondersteuning door behandeling en therapie

Voor sommige mensen is de ondersteuning tijdens de woonbegeleiding niet voldoende. Zij kampen met problemen waarvoor meer aandacht en specialistische kennis nodig is. Voor deze groep biedt De Linde verschillende soorten behandeling en therapie.

Doelgroep
De Linde richt zich op mensen met een verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met psychiatrische problematiek (LVB/GGZ). Bij onze cliënten is vaak sprake van co-morbiditeit op meerdere leefgebieden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben bovendien een verhoogde kans op gedragsstoornissen.

Domeinoverstijgende specialistische ondersteuning
De Linde werkt in de woonondersteuning met regionale expertiseteams. In deze teams zitten orthopedagogen, psychologen en andere experts en therapeuten die gespecialiseerd zijn in de doelgroep. Een zorgspecialist/regiebehandelaar verzorgt de intake en stelt in samenspraak met een psychiater en/of arts de diagnose en het behandelplan op. Tijdens het behandeltraject verzorgen de vakspecialisten uit de expertiseteams de behandeling. Daarnaast geven zij ondersteuning en advies aan eventuele woonbegeleiders. Zo is de zorg is altijd afgestemd op de wensen en behoeftes van de cliënt.

Integraal aanbod
Onze expertiseteams werken waar nodig samen met de huisarts, FACT-teams, OGGZ, de wijkagent en andere hulpverleners. Ze zijn vertrouwd met de regionale zorgstructuur, waardoor zij snel de juiste verbindingen kunnen leggen. Zij leveren maatwerk door integrale dienstverlening.

Onze huidige wachttijd betreft op dit moment 4 weken in regio’s Velsen en Alkmaar. In de Haarlemmermeer en Haarlem bedraagt de wachttijd op dit moment 8 weken. Voor meer informatie kunt u ons kwaliteitsstatuut downloaden. 

Download info

Een format verwijsbrief GGZ voor huisartsen en andere verwijzers.
Verwijsbrief GGZ (145 downloads)

Het kwaliteitsstatuut van De Linde kunt u hier downloaden.
Kwaliteitsstatuut (294 downloads)

Meer weten?

Wilt u meer weten over Stichting De Linde? We vertellen u graag meer over ons aanbod, onze aanpak en unieke zorgfilosofie.

Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 te bereiken op telefoonnummer 023 557 51 74.
Mailen kan ook: info@stdl.nl.

We informeren u graag.