Bewindvoering

BPBI erkende beschermbewindvoering en aanvullende diensten.

Ontzorgen bij administratie en financiën

Een sluitend huishoudboekje is voor cliënten die zelfstandig wonen van het grootste belang. Geldzorgen staan een goede begeleiding ernstig in de weg, om over schulden nog maar niet te spreken. Om cliënten met geldproblemen optimaal van dienst te zijn, werkt De Linde samen met een onafhankelijk beschermbewindvoeringsbureau: EVI Bewind.

EVI Bewind biedt beschermbewindvoering en aanvullende diensten. EVI Bewind is erkend door de BPBI (Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders). Het kwaliteitsbureau van het kantongerecht en de BPBI zorgen voor jaarlijkse controle en zien toe op kwaliteit en continuïteit.

Doelgroep
EVI Bewind werkt voor iedereen met financiële problemen. Zij zijn gespecialiseerd in samenwerking met zorgaanbieders en zorgspecifieke dossiers. EVI Bewind is altijd voor al haar cliënten door de kantonrechter benoemd als beschermbewindvoerder. 

Aanpak
EVI Bewind ontzorgt cliënten bij hun administratie en financiën en helpt hen om zelfstandig te blijven wonen. EVI Bewind zorgt ervoor dat alle vaste kosten op tijd worden betaald en dat de cliënt een weekbudget voor boodschappen krijgt. Als een cliënt schulden heeft, wordt gezamenlijk gezocht naar een manier om die schulden af te lossen of te saneren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Stichting De Linde? We vertellen u graag meer over ons aanbod, onze aanpak en unieke zorgfilosofie.

Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 te bereiken op telefoonnummer 023 557 51 74.
Mailen kan ook: info@stdl.nl.

We informeren u graag.