Contact – Zorg Inkopen

De Linde biedt innovatieve en effectieve zorg. Informeer hoe wij kunnen helpen.

Onderscheidende zorg

Het vinden van de juiste zorg is niet eenvoudig.
De Linde onderscheidt zich door een domeinoverstijgende, integrale benadering van VG- en GGZ-problematiek. Ons organisatiemodel is innovatief en geheel toegespitst op ambulante hulpverlening.

Contact opnemen?
Dat kan door middel van,
Bellen met: 023 557 51 74
Mailen naar: info@stdl.nl
Schrijven naar: De Linde, Postbus 5057, 2000 CB Haarlem

Of faxen naar: 023 557 51 76

Of het formulier hieronder in te vullen.

 

Werkregio’s van de Linde

 • Alkmaar
 • Amstelland
 • Beverwijk
 • Bloemendaal
 • Castricum
 • Haarlem
  In Haarlem vindt u het hoofdkantoor, regiokantoor Haarlem en het Therapeutisch centrum.
 • Haarlemmermeer
  Ons regiokantoor voor Amstelland is gelegen in Hoofddorp.
 • Heemskerk
 • Heerhugowaard
  In Heerhugowaard vindt u het regiokantoor van De Linde.
 • Heiloo
 • Hillegom
 • Velsen
  Ons regiokantoor voor Velsen is gelegen in IJmuiden.
 • Zandvoort

Downloads

Cliëntenraadfolder

Folder voor de cliëntenraad van De Linde. Bevat informatie over de cliëntenraad en klachtenprocedure van De Linde.

 

Discussiestukken van De Linde

 

‘Thuishulp een nieuw begin’

Een nieuw ontwikkeld model voor organisatie en financiering van huishoudelijke hulp. Daar is momenteel het nodige over te doen. In de beoogde oplossing is een belangrijke rol weggelegd voor algemene vrij toegankelijke voorzieningen. Een andere manier van zorg organiseren die De Linde ook voorstaat. De Linde heeft zelf geen belang in huishoudelijke zorg, maar de hier te lezen oplossing is te mooi om er niets mee te doen.

 

‘Buurtparticipatie in bedrijf’

Met het oog op de WMO 2015 heeft de Linde een toekomstgerichte visie op een integrale buurtgebonden zorgstructuur (voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking) uiteen gezet. Van belang voor een ieder die te maken heeft met de WMO. U kunt deze hieronder downloaden.

 

‘De lokale WMO-academie’

‘Kloppend hart van het buurtgericht zorgnetwerk.’ Twee opgaven, een grotere rol voor mantelzorgers en vrijwilligers en een andere rol voor professionals gaan hand in hand. In deze notitie schetsen we de contouren van een krachtig instrument waarmee beide doelen dichterbij kunnen komen: de lokale WMO- academie.

De lokale WMO Academie (1338 downloads)