Woonbegeleiding

De kern van onze dienstverlening.

Doelgroep

Woonbegeleiding is de kern van onze dienstverlening. Woonbegeleiding bestaat meestal uit enkele uren per week begeleiding aan huis; dat kan kortlopend of structureel zijn. Onze begeleiding is gericht op stabilisatie van het dagelijks leven: met familie, op het werk en in de buurt. Onze zorgspecialisten hebben een regiefunctie en kunnen de zorg op- en afschalen als daar aanleiding toe is.

Onze woonbegeleiding is gericht op het centrale doel van de WMO: alle burgers in staat stellen actief deel te nemen aan onze samenleving, en de inzet van (dure) professionals beperken. We bieden onze woonbegeleiding vanuit kleinschalige werkverbanden op gemeentelijk niveau, georganiseerd in vier regio’s: Haarlemmermeer, Haarlem, IJmond en Alkmaar.

Sinds 1 januari 2023 kunnen wij cliënten woonachtig in de gemeente Haarlem helaas niet meer via de WMO ondersteunen.

Integrale zorg
De Linde richt zich op zelfstandig wonende cliënten met een VG- en/of GGZ-grondslag. Bij deze cliënten is er vaak sprake van een wankel evenwicht, waarbij een kleine verstoring grote gevolgen kan hebben. Daarom is de begeleiding altijd integraal en gericht op meerdere doelen. Denk aan stabilisering, aanbrengen van structuur, doorbreken van isolement, ondersteunen bij geldzaken en sturing bij zelfzorg en huishouding. De Linde biedt altijd begeleiding op maat; afgestemd op de omstandigheden en de cliënt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Stichting De Linde? We vertellen u graag meer over ons aanbod, onze aanpak en unieke zorgfilosofie.

Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 te bereiken op telefoonnummer 023 557 51 74.
Mailen kan ook: info@stdl.nl.

We informeren u graag.