Innovatie voor de zorg

De Linde innoveert met onafhankelijke platformorganisaties.

Anders organiseren van zorg

De wereld van de zorg is sterk in beweging. Dat vraagt een creatieve benadering van alle betrokken partijen. De zorg kan in veel gevallen anders georganiseerd worden en daarvan kunnen cliënten, zorgaanbieders én financiers profiteren. Daarom zet Stichting De Linde in op innovatie. Dat doen we vooral in samenwerking met onze zusterorganisaties De Tamarinde en De Portuur.

Hieronder presenteren we drie initiatieven die we in de afgelopen periode hebben gelanceerd. Het zijn drie nieuwe platforms die voortkomen uit ons principe van het op- en afschalen van zorg. De Linde zorgt bij deze platforms steeds voor een professioneel kader en een professioneel klankbord, zodat de kwaliteit van de dienstverlening is geborgd.

Meer weten?

Wil je meer weten over Stichting De Linde of wat we voor jou (of voor een ouder, familielid of vriend) kunnen doen?

Je kunt ons op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 bellen op telefoonnummer 023 557 51 74.
Mailen kan ook: info@stdl.nl.

We staan je graag te woord.

De studentencoöperatie

In de ambulante begeleiding komen we altijd handen tekort.

De Linde biedt een oplossing voor dit tekort door studenten in te zetten: HBO-studenten (bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening/Verpleegkunde) of WO-studenten (bijvoorbeeld Psychologie en Orthopedagogiek). De studenten zijn werkzaam bij verschillende zorgaanbieders onder begeleiding van professionals.

Sommige studenten zetten zich hiervoor in tijdens hun stage, voor anderen is het een bijverdienste. Wij zien dit als een win-win situatie: de studenten doen ervaring op in de zorg, voor de zorg is de studentencoöperatie een kweekvijver van talent.

Platform voor ervaringsdeskundigen

Een zorgverlener die uit eigen ervaring spreekt, krijgt meer voor elkaar.
Vanuit die gedachte werkt De Portuur in samenwerking met De Tamarinde aan de opzet van een platform voor co-creatie met GGZ-behandelaars. Daarbij gaat het om het bieden van individuele begeleiding en/of het organiseren van zelfhulpgroepen door ervaringsdeskundigen.

Co-creatie van ervaringsdeskundigen en behandelaars brengt het beste van twee werelden bij elkaar; dat kan het effect van de behandeling sterk vergroten (met 50% of meer!). Voorwaarde is wel dat de ervaringsdeskundigen goed opgeleid worden.

Het platform ontzorgt onder leiding van De Portuur de ervaringsdeskundige van alle bureaucratie en biedt de behandelaar of huisarts een professioneel aanspreekpunt. De Portuur zorgt voor continuïteit en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Wilt u komen praten of overleggen?

We leggen u graag onze succesvolle zorgformule uit.