De woonbegeleiding van Stichting De Linde wordt geleverd vanuit verschillende regionale zorgcoöperaties en zijn verenigd onder een gezamenlijke naam: Lindezorg. Het werkgebied van de Lindezorg coöperaties zijn verdeeld in 4 regio’s: Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer en Alkmaar. De zorgcoöperaties zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Benieuwd of er in jouw regio nog mensen nodig zijn? Interesse? Stuur een motivatie en CV naar info@lindezorg.nl!

Begeleiders van onze cliënten staan stevig in hun schoenen en zijn veelzijdig competent. In het werk komt het aan op helder denken, de juiste toon kiezen, vertrouwen opbouwen en resultaatgericht handelen. Onze begeleiders zijn vaak wat oudere mensen (50+) met levenservaring en een natuurlijk overwicht, die zich een aantal dagen per week inzetten voor mensen met een beperking.

De ambulant begeleider bouwt een vertrouwensband op met zijn cliënt en is diens vaste aanspreekpunt. Voor de ambulant begeleider is de zorgcoach van De Linde het vaste aanspreekpunt. Deze biedt ondersteuning en ontsluit, indien nodig, praktische inzet vanuit een netwerk van zorgprofessionals, met kennis van LVB/GGZ op Hbo- en Wo-niveau.
De ambulant begeleiders rond onze cliënten kunnen rekenen op zorginhoudelijke ondersteuning, begeleiding, scholing en hulp en ‘back-up’ bij moeilijke situaties door de zorgcoach. Resultaat van deze ondersteuning is, dat de uitvoering zich niet uitsluitend inzetten vanuit hun persoonlijke betrokkenheid, maar dat nadrukkelijk doen op basis van professionele diagnose en inzichten.

De woonbegeleiders van De Lindezorg begeleiden maximaal 5 huishoudens. Wie als woonbegeleider voor De Linde wil werken, moet voldoen aan de volgende kwalificaties:

 • MBO+ werk-en denkniveau.
 • Affiniteit met de doelgroep en enige kennis van de leefomgeving van de cliënt
 • Beschikken over levenservaring en natuurlijk overwicht
 • Kan een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen
 • Beschikken over een computer met internetaansluiting
 • Woonachtig zijn in de regio van de cliënten

Verder moet de woonbegeleider het volgende vaardigheden hebben in:

 • Creëren van een goede sfeer en vertrouwensband
 • Stimuleren, motiveren en praktisch ondersteunen van cliënten
 • Anticiperen en voorkomen van problemen, waardoor het stressniveau van de cliënt laag blijft.
 • De cliënt inzicht geven in zijn eigen situatie en de gevolgen van zijn gedrag
 • Zich mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken
 • Om kunnen gaan (controleren en corrigerend) met verbale agressie van cliënten

Sollicitaties voorzien van CV en motivatie kunnen gestuurd worden naar info@lindezorg.nl. Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Bel of stuur gerust een bericht naar Manouk Steijn +316 57570842.