Over ons /

Stichting De Linde, een partnernetwerk

Een netwerk van partners
dat aansluit bij de complexe realiteit van een cliënt.

Al sinds haar oprichting in 2002 bezint Stichting De Linde zich op de vraag wat goede zorg is. De basisprincipes daarbij zijn maatwerk, lokale regie en verbondenheid. Werken vanuit de complexe realiteit van een cliënt, niet vanuit het beperkende aanbod van een instelling.

Inmiddels is Stichting De Linde uitgegroeid tot een gelaagd partnernetwerk van zusterorganisaties. We zijn vooral actief in de regio’s Haarlemmermeer, Haarlem, IJmond en Alkmaar.

Maatwerk, lokale regie en verbondenheid:
hoe ziet dat eruit?

Als een cliënt zich aanmeldt, gaan we meteen aan de slag met de verschillende delen van de hulpvraag. Na een uitgebreide intake, kunnen we direct ambulante begeleiding en dagbesteding organiseren. Dit doen we vanuit onze eigen hulpverlening, of die van onze partners.

Ieder moment kan hulp op- of afgeschaald worden. Stichting De Linde houdt de regie. Bij een veranderende hulpvraag hoeven cliënten niet te wisselen van instelling en niet lang op de wachtlijst. Zelfs in de meest complexe situaties heeft een cliënt maar drie hulpverleners.

Voor de continue professionalisering van ons netwerk (en daarbuiten!) is er Stichting Collegereeks. Tijdens collegeavonden bespreken ervaringsdeskundigen, hoogleraren en andere experts verschillende thema’s.

Ambulante begeleiding door Lindezorg

Maatschappelijk betrokken begeleiders worden aangehaakt via Lindezorg. Onze ambulant medewerkers helpen een cliënt bijvoorbeeld om een dagritme op te bouwen, werk te vinden of om te gaan met schulden.
January 07, 2021
12 AM

Ervarings-deskundigen van De Portuur

Kan een ervaringsdeskundige het verschil maken? Dan sluit De Portuur aan.
January 01, 2021
12 AM

Hoogopgeleide hbo en wo-studenten van De Tamarinde

Is er extra basissteun nodig? Dan levert Tamarinde goed opgeleide hbo- en wo-studenten.
26 September 2026
12 AM

Indicerende of coördinerende behandelaars door Specialistenhulp

Als door psychische problemen de hulpvraag verandert en er een indicerende of coördinerende behandelaar nodig is, dan wordt Specialistenhulp aangehaakt.
26 September 2026
12 AM

Buurtcoöperatie: ambulante begeleiding

De Buurtcoöperatie is een 'Lindezorg 2.0' coöperatie. Ingericht naar het model van Tamarinde om ook samen te kunnen werken met college-instellingen.
26 September 2026
12 AM
26 September 2026
12 AM

Snel en doelgericht.

Wij kunnen ook snel en doelgericht een behandelaar koppelen aan collega-instellingen, als dat nodig is.

De ambulante hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg staan namelijk voor grote uitdagingen, door oplopende zorgkosten en versplintering van de zorg, door steeds meer zzp’ers.

Daardoor komt de continuïteit van zorg in gevaar en kunnen verschillende hulpvragen niet integraal worden aangepakt.

Hoe werkt ons partnernetwerk?

Nadat een cliënt is aangemeld, neemt Stichting De Linde de regie. Door middel van een uitgebreide intake brengen we in kaart wat de situatie is van de cliënt en wat zijn of haar wensen en mogelijkheden zijn.

Stichting De Linde coördineert vervolgens de inzet van eigen hulpverlening in het sociale domein, en het aanhaken van partners. Dat kunnen indicerende of coördinerende behandelaars zijn, maar ook ervaringsdeskundigen en zorgstudenten.

Verandert de hulpvraag? Dan kan de intensiteit van de hulpverlening eenvoudig op- of afgeschaald worden.

1 loket systeem uitgelegd

Neem contact op je bent welkom!

Vragen over het Partnernetwerk?
Wij horen je graag.

We spreken en informeren je graag over De Linde en de vormen van samenwerking.
Je kunt ons bereiken via:

Bel: 023 557 51 74
Mail:

Partner worden? Bespreek de mogelijkheden

We komen graag met
je in contact

Contact Partners