Netwerk van partners /

Zorg vanuit één loket,
wat de hulpvraag ook is.

Ons integrale non-profit zorgnetwerk

Vroeger had ieder dorp wel een lindeboom waar mensen bij elkaar kwamen. Precies op die manier is Stichting De Linde er voor haar cliënten.

We zorgen ervoor dat er een fijne, kleine gemeenschap van hulpverleners klaarstaat.

Met ons non-profit zorgnetwerk sluiten we aan bij iedere vraag van een cliënt, hoe gelaagd deze ook is. Zo hoeven kwetsbare mensen niet steeds naar een nieuwe instelling als hun zorgvraag verandert. Cliënten kunnen zo lang mogelijk, zelfs levenslang en levensbreed, volwaardig thuis wonen.

Zo vernieuwen wij de zorg!

innovatief-zorgen-delinde-W

Voordelen van het netwerk

Brede deskundigheid

Van regiebehandelaars, ambulant begeleiders en ervaringsdeskundigen tot psychologen en vg-artsen – het totale partnernetwerk rond Stichting De Linde biedt volledige deskundigheid om zware ambulante zorg zorgvuldig neer te zetten.

Maatwerk en lokale regie

Omdat we een zusternetwerk van wendbare, betrokken samenwerkende organisaties zijn, kunnen we de vele loketten terugbrengen naar één loket en lokaal regie over een zorgvraag voeren. Daarbij staat maatwerk voorop.

Non-profit

Alle partners die zich aansluiten bij het netwerk rond Stichting De Linde doen dat op non-profitbasis. De drijfveer van iedere partner is dan ook: goede zorg leveren. Resultaten verdwijnen niet in zakken van particuliere aandeelhouders.

Goede samenwerking

Onderdeel van de non-profit-filosofie van ons partnernetwerk is dat iedere betrokken professional in samenhang met anderen werkt. Professionals vullen elkaar aan en versterken elkaar. Dat is een actief antwoord op de versplintering in de zorg.

Geen wachtlijsten

Ons netwerk is zo ingericht dat we direct aan de slag kunnen met een hulpvraag. Cliënten voelen zich gezien en gehoord door deze actieve aanpak. Veel hulpverlening kan direct opgestart worden, de rest volgt binnen enkele weken.

Innovatieve ontwikkelingen

Onze werkwijze is het directe antwoord op drie grote problemen in de zorg: de versplintering, toenemende zorgkosten en het stijgende personeelstekort. Zowel onze hulpverleners als cliënten ervaren door ons netwerk meer betrokkenheid, effectiviteit en motivatie.

Wie zijn onze partners?

Specialistenhulp.nl

Bij het onafhankelijke zorgcollectief Specialistenhulp zijn vrijgevestigde medisch specialisten aangesloten. Naast hun eigen praktijk werken zij ook in multidisciplinaire team aan complexe zorgvragen.

Tamarinde.work

De Tamarinde leidt hbo- en wo-studenten op tot betrokken, loyale medewerkers bij een zorgaanbieder, binnen en buiten Stichting De Linde.

De Portuur.nl

Via het onafhankelijke platform De Portuur worden ambulant begeleiders met ervaringsdeskundigheid ingezet. Ze spreken de taal van cliënten en zetten hun ervaring in om anderen te helpen herstellen en mee te doen in de maatschappij.

Buurtcoöperatie

Via de Buurtcoöperatie kunnen maatschappelijk betrokken mensen onder supervisie van een professional aan de slag als begeleider.

StichtingCollegeReeks.nl

Gratis collegeavonden waar ervaringsdeskundigen, hoogleraren en experts actuele thema’s rond de zorg behandelen. De avonden zijn breed toegankelijk en worden graag bezocht door zorgprofessionals uit gemeenten en collega-instellingen.

vernieuwing van de zorg // deskundige partners // kennisdeling door colleges

Ook bij ons werken?

Goede zorg is volgens ons: overzichtelijke, regionale zorg door betrokken teams. Cliënten die zoveel mogelijk door dezelfde behandelaars geholpen worden. Stichting de Linde is hierdoor een bijzonder fijne werkplek. Ontdek ook het voordeel van ons netwerk. We hebben altijd ruimte voor zorgverleners en behandelaars met het zorghart op de juiste plek.

Hoe werkt ons partnernetwerk?

Nadat een cliënt is aangemeld, neemt Stichting De Linde de regie. Door middel van een uitgebreide intake brengen we in kaart wat de situatie is van de cliënt en wat zijn of haar wensen en mogelijkheden zijn.

Stichting De Linde coördineert vervolgens de inzet van eigen hulpverlening in het sociale domein, en het aanhaken van partners. Dat kunnen indicerende of coördinerende behandelaars zijn, maar ook ervaringsdeskundigen en zorgstudenten.

Verandert de hulpvraag? Dan kan de intensiteit van de hulpverlening eenvoudig op- of afgeschaald worden.

1 loket systeem uitgelegd.

Stichting de Linde wmo ggz ambulante begeleiding- 1 loket explainer uitleg

Neem contact op je bent welkom!

Vragen over het Partnernetwerk?
Wij horen je graag.

We spreken en informeren je graag over De Linde en de vormen van samenwerking.
Je kunt ons bereiken via:

Bel: 023 557 51 74
Mail: info@stdl.nl

Partner worden? Bespreek de mogelijkheden

We komen graag met
je in contact

Contact Partners