Samenwerken

Algemeen

Stichting De Linde is een gespecialiseerde zorgaanbieder voor alledaagse en complexe hulp aan mensen die zelfstandig wonen. Wij zijn een volledig ambulante zorgaanbieder met een samenhangend aanbod van woonondersteuning (begeleiding WMO, behandeling ZVW en Modulair Pakket Thuis WLZ), beschermbewind en dagbesteding.

Ons regionale expertiseteams met zorgspecialisten vormen de spil in de dienstverlening van Stichting De Linde. De zorgspecialisten werken rechtstreeks met de cliënt, ondersteunen en coachen ambulant begeleiders en coördineren alle andere hulp en zorg voor de cliënt. Waar nodig bieden ze onder regie van een psychiater en een vg-arts ook behandeling. Bij cliënten met zwaardere problematiek spelen de leden van het expertiseteam ook een rol in de ambulante begeleiding.

Medisch Specialistenteam

Naast elk regionaal expertiseteam staat een regionaal medisch specialisten team. Leden van een medisch specialistenteam zijn een psychiater, een vg-arts en twee gz-psychologen. Zij screenen cliënten, doen diagnostiek en bepalen het behandelprogramma’s. Daarnaast delen zij kennis en geven werkbegeleiding aan leden van het expertiseteams die de behandeling uitvoeren.

Voor het medisch specialistenteam in de regio Haarlemmermeer zoeken wij samenwerking met:

GZ psychologen

De GZ psycholoog zit de teamvergaderingen voor van de expertiseteams. Voor elke cliënt is een vaste zorgspecialist verantwoordelijk voor het primaire zorgproces (hulpvraagverduidelijking, begeleidingsdoelen, beheersmaatregelen op risico’s, voortgang en evaluatie).

Als er een aanmelding voor behandeling is, doet de GZ-psycholoog een telefonische screening bij de cliënt en schrijft aan de hand van het behandelplan van de psychiater en vg-arts een behandelprogramma voor de medebehandelaar (lid van het expertiseteam). Vervolgens geeft hij/zij werkbegeleiding op het uitgezette behandeltraject en onderhoud zij contact met de VG-arts en psychiater (hoofdbehandelaar).

Psychiater (Haarlemmermeer) en VG arts (Haarlem, Haarlemmermeer)

De psychiater is hoofdbehandelaar, doet de intake, schrijft het behandelplan en houdt voortgangs- en evaluatiegesprekken met de cliënt. De VG arts is de vaste sparringpartner van de psychiater en doet onafhankelijk van de psychiater ook een intake bij de cliënt thuis. Op deze wijze borgt Stichting De Linde de multidisciplinaire kijk en beoordeling naar de hulpvraag.

Als u belangstelling heeft en meer wilt weten, neem dan contact op met Femke Meijer (regiomanager) of Najat Azahaf (hoofd behandeling) U kunt ook mailen: femke@stdl.nl; najat@stdl.nl .

 

Lindezorg woonbegeleiders

De woonbegeleiding van Stichting De Linde wordt geleverd vanuit verschillende regionale zorgcoöperaties en zijn verenigd onder een gezamenlijke naam: Lindezorg. Het werkgebied van de Lindezorg coöperaties zijn verdeeld in 4 regio’s: Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer en...

Psychiater Haarlemmermeer

Vind jij ook dat het anders kan?   Wie zijn wij? De Linde is een innovatieve zorgaanbieder met een dienstaanbod dat 100% ambulant is. Wij ondersteunen mensen met een licht verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met psychiatrische problematiek (LVB/GGZ)....

Zorgcoördinator Haarlem

Onderdeel van ons expertiseteam Werk jij graag vanuit de relatie met jouw cliënten? Ben jij graag de spil in het zorgproces? Op zoek naar veel mogelijkheid tot scholing? En wil jij daarbij graag behandelen? Dan ben jij op zoek naar ons! In de regio's Haarlem,...

Vragen over de samenwerkingsmogelijkheden?