Onze missie is; ‘Ontzuiling van de Zorg’. Bij De Linde zijn we op zoek naar GZ-psychologen die vierkant achter deze missie staan. Wij staan voor 100% ambulante zorg met meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, minder administratieve rompslomp en een efficiëntere en effectievere organisatie van de zorg. Denk jij ook dat het beter kan? Solliciteer dan en help mee de zorg te ontzuilen.

Wat jouw werk als GZ-psycholoog interessant maakt

Werken bij De Linde heeft drie belangrijke karakteristieken. Allereerst bieden wij behandeling aan een bijzondere doelgroep. Dit zijn zelfstandig wonende cliënten met primair een lager intellectueel functioneren. Deze doelgroep kenmerkt zich als oprecht en toegankelijk. Het tweede is dat we dat doen vanuit de woonbegeleiding. Zo gauw wij bij een cliënt een medisch issue (psychische problematiek) constateren halen we dat issue uit onze ‘gewone’ begeleiding (WMO of WLZ) en plaatsen dat onder de Zorgverzekeringswet. De diagnostiek en behandeling van onze cliënten vraagt om specifieke kennis van zowel psychiatrische stoornissen als van de verstandelijke beperking. Het derde is dat wij met onze multidisciplinaire werkwijze totaalzorg aan de cliënt kunnen bieden. We maken de combinatie tussen begeleiding, behandeling, medisch herstel en maatschappelijk herstel onder één dak.

GZ-psycholoog Pieter Pot: ‘’De Linde heeft een vernieuwende kijk op de zorg, die onderzoekende houding past heel goed bij mij als GZ-psycholoog.’’

Wat jouw werk als GZ-psycholoog zinvol maakt

Als GZ-psycholoog zorg jij voor de werkbegeleiding van onze psychologen en orthopedagogen. Een jong en gedreven team dat zich mede dankzij jouw inzet verder kan ontwikkelen. Bij de behandeltrajecten ben je coördinerend behandelaar en je doet bij de aanmelding een screening op exclusiecriteria. Daarnaast ben je vast onderdeel van het Multi Disciplinair Overleg.

Hoe jouw werkdag voldoening geeft

We willen onze cliënten stabiliteit en structuur bieden, waardoor het juist belangrijk is dat jij als GZ-psycholoog flexibel en daadkrachtig bent. Een willekeurige dag kan beginnen met een telefonische screening van nieuwe cliënten, waarbij je goed kijkt of de hulpvraag van de cliënt bij het aanbod van De Linde past. Vervolgens ga je samen met een zorgcoördinator het intaketraject met psychiater en VG-arts vormgeven. Als de hulpvraag is vastgesteld, schrijf je samen met de zorgcoördinator het behandelprogramma. Je zit wekelijks teamvergaderingen voor en geeft daar waar nodig adviezen en werkbegeleiding. Verder bewaak je de voortgang van de lopende behandeltrajecten in jouw caseload. Onze gezamenlijke effort zorgt ervoor dat we totaalzorg aan de cliënt kunnen bieden én young professionals kunnen opleiden.

GZ-psycholoog Petra Pot: ‘’Ik ben onderdeel geworden van een regionaal specialistenteam, waarmee we totaalzorg kunnen bieden aan onze cliënten.’’

 Hoe jouw team eruit ziet

Als GZ-psycholoog ben je onderdeel van een regionaal medisch specialistenteam: VG-arts, psychiater en twee GZ-psychologen. Bij een medisch traject in de GZSP financiering (voorheen tijdelijke extramurale regeling behandeling) ben jij de coördinerend behandelaar en daarnaast draag je bij aan de werkbegeleiding van de zorgcoördinator. De VG-arts  is de indicerend behandelaar. De uitvoering ligt voor het grootste deel in handen van onze zorgcoördinatoren (psychologen en orthopedagogen). De psychiater voegt deskundigheid toe bij complexe zorgvragen. Bij behandeling in de gespecialiseerde GGZ is de werkverdeling visa versa.

 Wat je krijgt voor jouw inzet

Goed salaris zonder onregelmatige diensten

We bieden je een bovengemiddeld salaris van minimaal €X en maximaal €X. Tevens hechten we veel waarde aan werkgeluk. Daarom proberen we administratieve taken zoveel mogelijk te automatiseren met behulp van onze eigen ICT-afdeling én plannen geen onregelmatige diensten in.

Multidisciplinaire aanpak

Je werkt nauw samen met medisch specialisten en zorgprofessionals om je cliënten de meest passende zorg te kunnen bieden.

Ruimte voor je expertise

Jouw kennis en expertise als GZ-psycholoog zijn van grote waarde. Dit zetten we graag in voor je cliënten, maar ook in een coachende rol naar zorgcoördinatoren. Door middel van psycho-educatie blijf je zelf ook leren.

 

Wat we van jou verwachten

Als GZ-psycholoog ben je een all-round talent in de geestelijke gezondheidszorg. Je werkzaamheden bestaan uit het geven van werkbegeleiding en het opstellen van een passend behandelplan. Samen met de psychiater en VG-arts vorm je een regionaal medisch specialisten team. Je werkt dan ook nauw samen met meerdere disciplines binnen De Linde. Je zet jouw kennis en ervaring niet alleen graag in om je cliënten richting zowel medisch als maatschappelijk herstel te begeleiden, maar ook om de zorgcoördinatoren bij De Linde te coachen en te ondersteunen.

Verder vinden we dit belangrijk:

  • Je bent een zelfstandig BIG-geregistreerde GZ-psycholoog (starter of ervaren)
  • Je werkt graag samen met meerdere disciplines
  • Je haalt energie uit het coachen van de zorgcoördinatoren
  • Je bent wekelijks 2 tot 4 dagdelen beschikbaar
  • Je staat vierkant achter onze missie; ‘Ontzuiling van de Zorg’

 

Ontzuiling in de Zorg door anders organiseren

De zorg in Nederland is te ingewikkeld. Een korte samenvatting is dat we niet effectief en weinig efficiënt samenwerken. Uiteindelijk komen de problemen daarvan op het bord van de cliënt terecht. Bij De Linde doen we dat al 20 jaar anders. Wij werken 100% ambulant. We organiseren begeleiding, behandeling, medisch en maatschappelijk herstel vanuit één team. We zorgen er met psycho-educatie en coaching voor dat young professionals een vliegende start maken in hun carrière. Daarnaast zorgt onze ICT afdeling ervoor dat onnodige administratieve rompslomp de kop in wordt gedrukt én plannen we geen onregelmatige diensten.

 

upload cv witte achtergrond
Stel hier je vraag of voeg een korte motivatie toe over de functie waarop je solliciteert.
Maximale uploadgrootte: 2.1MB