Onze missie is; ‘Ontzuiling van de Zorg’. In onze regio Haarlemmermeer zijn we op zoek naar psychiaters die vierkant achter deze missie staan. Wij staan voor 100% ambulante zorg met meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, minder administratieve rompslomp en een efficiëntere en effectievere organisatie van de zorg. Denk jij ook dat het beter kan? Solliciteer dan en help mee de zorg te ontzuilen.

Wat jouw werk al psychiater interessant maakt

Werken bij De Linde heeft drie belangrijke karakteristieken. Allereerst bieden wij behandeling aan een bijzondere doelgroep. Dit zijn zelfstandig wonende cliënten met primair een lager intellectueel functioneren. Deze doelgroep kenmerkt zich als oprecht en toegankelijk. Het tweede is dat we dat doen vanuit de woonbegeleiding. Zo gauw wij bij een cliënt een medisch issue (psychische problematiek) constateren halen we dat issue uit onze ‘gewone’ begeleiding (WMO of WLZ) en plaatsen dat onder de Zorgverzekeringswet. Het derde is dat wij met onze multidisciplinaire werkwijze totaalzorg aan de cliënt kunnen bieden. We maken de combinatie tussen begeleiding, behandeling, medisch herstel en maatschappelijk herstel onder één dak.

Psychiater Pieter Pot: ‘’Bij De Linde wordt bullshit tot een minimum beperkt.’’

Wat jouw werk als psychiater zinvol maakt

We werken met veel jonge psychologen en orthopedagogen. Als psychiater deel je jouw kennis en krijg je tijd om te coachen. De intake (huisbezoek) doe je altijd samen met de betrokken zorgcoördinator (medebehandelaar). Jij stelt de diagnose vast en schrijft het zorgprogramma. Vervolgens evalueer je de voortgang periodiek met de zorgcoördinator en cliënt. Indien nodig stel je het behandelprogramma bij. “On the job” coach je de zorgcoördinatoren, die zich mede dankzij jouw begeleiding verder kunnen ontwikkelen in de gespecialiseerde GGZ en de GZSP.

Hoe jouw werkdag eruit ziet

De Linde is 100% ambulant en staat voor het geven van een uitzonderlijke mate van persoonlijke aandacht. We werken zoveel mogelijk outreachend, want achter de voordeur zie jij als psychiater de problemen pas echt in zijn volle omvang. Bij andere cliënten doe je een evaluatie op de lopende behandeling of je geeft opdracht tot diagnostiek. Tussendoor houd je ruggespraak binnen het medisch specialistenteam met de GZ-psycholoog en VG-arts. Je denkt mee in verschillende vraagstukken die je collega’s aandragen. Bij het maken van beslissingen is jouw stem als psychiater doorslaggevend, want jij bent binnen de specialistische GGZ de eindverantwoordelijke voor de behandeling en het resultaat. De VG-arts is dat binnen de GZSP.

Psychiater Petra Pot: ‘’De multidisciplinaire werkwijze zorgt ervoor dat je als psychiater ook mensen kan helpen met problemen die niet in jouw vakgebied liggen.’’

Hoe jouw team eruit ziet

Als psychiater ben je onderdeel van een regionaal medisch specialistenteam: psychiater, VG-arts en twee GZ-psychologen. Bij een medisch traject ben jij de indicerend behandelaar, terwijl de uitvoering voor het grootste deel in handen van onze zorgcoördinatoren ligt (psychologen en orthopedagogen). De GZ-psycholoog is coördinerend behandelaar en doet daarbij de werkbegeleiding van de zorgcoördinator.  Samen werken zij jouw behandelprogramma uit in een zorgpad voor de cliënt. De VG-arts voegt deskundigheid toe voor de groep patiënten met een complexere zorgvraag of farmacie instellingen.

Wat we van jou verwachten

  • Je bent een BIG-geregistreerde psychiater
  • Je hebt affiniteit met de doelgroep LVB/GGZ
  • Je bent proactief en werkt graag in een multidisciplinair team
  • Je kijkt bij de cliënten achter de voordeur (huisbezoeken)
  • Je bent wekelijks 2 tot 4 dagdelen beschikbaar
  • Je staat vierkant achter onze missie; ‘Ontzuiling van de Zorg’

Wat je krijgt voor jouw inzet

Vrijheid en creatieve invulling

Je krijgt veel vrijheid in het uitvoeren van je werk. Daarnaast kun je je creativiteit kwijt in de invulling van je werkzaamheden en in het meedenken in het behandelbeleid.

Lage administratieve druk

We zetten jouw expertise graag regelarm in. Administratieve taken proberen we zoveel mogelijk te automatiseren met behulp van onze eigen ICT-afdeling.

Vergoeding en zekerheid

Als psychiater kom je in loondienst bij De Linde. We bieden je een bovengemiddeld salaris van minimaal €X en maximaal €X. Indien gewenst is werken op zzp basis ook bespreekbaar. We betalen facturen binnen veertien dagen uit, waardoor je ondernemersrisico als zzp-er op economisch gebied verlegd wordt naar De Linde.

Ontzuiling in de Zorg door anders organiseren

De zorg in Nederland is te ingewikkeld. Een korte samenvatting is dat we niet effectief en weinig efficiënt samenwerken. Uiteindelijk komen de problemen daarvan op het bord van de cliënt terecht. Bij De Linde doen we dat al 20 jaar anders. Wij werken 100% ambulant. We organiseren begeleiding, behandeling, medisch en maatschappelijk herstel vanuit één team. We zorgen er met psycho-educatie en coaching voor dat young professionals een vliegende start maken in hun carrière. Daarnaast zorgt onze ICT afdeling ervoor dat onnodige administratieve rompslomp de kop in wordt gedrukt én plannen we geen onregelmatige diensten.

 

Solliciteer direct

upload cv witte achtergrond
Stel hier je vraag of voeg een korte motivatie toe over de functie waarop je solliciteert.
Maximale uploadgrootte: 2.1MB