Test vacature

Verander levens, ontwikkel jezelf. Een waardevolle rol in de behandeling en begeleiding van kwetsbare mensen.

Bij ons richt je als Zorgcoördinator op een unieke doelgroep: zelfstandig wonende volwassenen met een verstandelijke beperking en GGZ-problematiek. Je wordt onderdeel van een multidisciplinair team en krijgt de vrijheid om te werken op de manier die jij het beste vindt.

De woonbegeleiding door onze ambulante woonbegeleiders vormt de basis. Als er sprake blijkt van psychische problemen zoals psychotrauma, angst- of stemmingsstoornissen dan wordt er een behandeltraject opgestart.

Jij speelt een cruciale rol binnen deze behandeltrajecten: je biedt zelf de psychische behandeling en stuurt daarnaast aanvullende begeleiding aan. Dit komt ten goede van jou en van de cliënten. Met maatwerk bieden we hulp aan mensen die vaak moeilijk in de reguliere GGZ terechtkunnen.

Een voorproefje van jouw werk als Zorgcoördinator

  • Coördineren van Ambulante Begeleiding (75% van je tijd):
    • Huisbezoeken bij cliënten in jouw regio.

    • Integraal traject van behandeling en begeleiding organiseren, gericht op zowel psychische behandeling als maatschappelijke ondersteuning.

    • Zorgplannen opstellen en evaluaties uitvoeren.

    • Met groepsintervisies ambulante teams adviseren over de benadering van de client.

  • Behandeling (25% van je tijd):
    • Psychologische behandelingen uitvoeren bij een diverse doelgroep.

    • Aandacht voor praktijkbegeleiding en supervisie. Je werkt hierin samen met GZ-psychologen, psychiaters, VG-arts of andere ervaren medisch specialisten.

    • Samen met de regiebehandelaar diagnostiek verrichten en behandelzorgprogramma’s opstellen of bijstellen.

  • Overige taken:
    • Je beheert je eigen agenda, caseload en dossiers.

    • Participeren in multidisciplinair overleg en professionele ontwikkeling.

    • Veel invloed in het vormgeven van de juiste zorg voor je cliënten.

    • Indicaties aanvragen voor financiering WMO en WLZ.

    

“De manier waarop Stichting De Linde het heeft ingericht vind ik heel aantrekkelijk, voor zowel de hulpverleners als de patiënten omdat het opgebouwd is vanuit een multidisciplinair domein. Maatschappelijk, werk, woonbegeleiding, financiën, hulpverleners, alles valt onder een dak”, Petra (Psychiater)

Over Stichting De Linde

Stichting De Linde is een unieke speler in de gezondheidszorg, ontstaan om het zorgsysteem te versimpelen en verbeteren. Wij focussen ons op kwetsbare cliënten die niet mee kunnen komen in de reguliere zorg. Onze kennis- en expertise op het gebied van LVB en GGZ zetten wij in om kwalitatief goede zorg te verlenen in een netwerk van deskundige zorgprofessionals.

Onze missie: een beter kwaliteit van leven voor onze cliënten door geïntegreerde en kwalitatieve zorg te bieden. We vormen de brug tussen het sociale en het medische domein, faciliteren zwaardere ambulante zorg en nemen bureaucratische processen op ons. Zo kunnen zorgverleners zich richten op waar ze het beste in zijn: hoogwaardige zorg verlenen met minimale administratieve rompslomp.

Hebben we je enthousiast gemaakt?

Mis deze kans niet

Deze baan is populair dus reageer direct!

Ook kun je ons je telefoonnummer en een aantal tijden (ook ’s avonds) doorgeven waarop we je kunnen bereiken via email (info@stdl.nl) of WhatsApp. Dan nemen we contact met jou op. Een cv of motivatiebrief is niet nodig.

Heb je vragen? Bel gerust even met Levi van Ommeren, Regiomanager, op 06-40752423. Hij vertelt je graag meer hierover.