Vacatures

Algemeen

Stichting De Linde is een gespecialiseerde zorgaanbieder voor alledaagse en complexe hulp aan mensen die zelfstandig wonen. Wij zijn een volledig ambulante zorgaanbieder met een samenhangend aanbod van woonondersteuning (begeleiding WMO, behandeling ZVW en Modulair Pakket Thuis WLZ), beschermbewind en dagbesteding.

Ons regionale expertiseteams met zorgspecialisten vormen de spil in de dienstverlening van Stichting De Linde. De zorgspecialisten werken rechtstreeks met de cliënt, ondersteunen en coachen ambulant begeleiders en coördineren alle andere hulp en zorg voor de cliënt. Waar nodig bieden ze onder regie van een psychiater en een vg-arts ook behandeling. Bij cliënten met zwaardere problematiek spelen de leden van het expertiseteam ook een rol in de ambulante begeleiding.

Voor de regio Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond is Stichting De Linde op zoek naar zorgcoördinatoren (24-32uur)

Leden van een expertiseteam bestaan uit orthopedagogen, psychologen en een sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Voor elke cliënt is een vaste zorgspecialist verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van zorg. In deze hoedanigheid zijn zij verantwoordelijk voor hulpvraagverduidelijking, schrijven zij begeleidingsdoelen voor cliënten, maken zij risicoanalyses en stellen indien nodig beheersmaatregelen in. Om de kwaliteit van de zorg te borgen voeren zij periodiek voortgang- en evaluatie gesprekken met cliënten en ambulant begeleider.

Als zorgcoördinator heb jij de regie en ben jij zorginhoudelijk het aanspreekpunt voor jouw regio. Jij hebt jouw eigen caseload aan cliënten, voert voortgangsevaluaties en psychosociale gesprekken en doet aanvragen van WMO/CIZ-indicaties en doorverwijzingen voor hen. Naast de begeleiding in het zelfstandig wonen, kun jij specialistische behandeling bieden onder supervisie van een psychiater en een GZ-psycholoog.

Bij De Linde zal deskundigheidsbevordering centraal staan. Jij zult als starter beginnen, waarbij je na 9 maanden kunt doorgroeien tot Young Professional. Vanaf dit moment begint jouw jaarlijkse scholingsbudget te lopen. Twee jaar later word jij gezien als Professional, nu jij all-round inzetbaar bent in al het zorgaanbod dat De Linde heeft. Je weet je weg in het netwerk van De Linde en je bent ondertussen een ervaren behandelaar.

 

Ook zijn wij op zoek naar een (basis) arts geestelijke gezondheidszorg met schrijftalent (24 uur)

Stichting De Linde biedt een totaalpakket rondom zelfstandige wonen. De mensen die De Linde begeleidt, hebben een beperking als gevolg van een lager intellectueel functioneren en/of psychiatrische problematiek. Bij deze mensen is vaak sprake van co-morbiditeit op meerdere leefgebieden.

In de functie van Medisch Adviseur adviseer en begeleid je zorgspecialisten bij het aanvragen en documenteren van zorg (WMO, WLZ, ZvW).

Als u belangstelling heeft en meer wilt weten, neem dan contact op met Femke Meijer (regiomanager) of Najat Azahaf (hoofd behandeling) U kunt ook mailen: femke@stdl.nl; najat@stdl.nl.

Vragen over de sollicitatiemogelijkheden?