Verwijzers

Huisarts, gehandicaptenzorg, woonondersteuning,
WMO-consulent, wijkteam en GGD.

Multidisciplinaire netwerkzorg

Kan je cliënt een licht of stevig steuntje in de rug gebruiken? Wij zijn er voor alle ambulante hulpvragen, van lichte ondersteuning tot specialistische GGZ.

Als netwerkorganisatie regisseren we onze zorg lokaal en flexibel. Onze zorgcoördinatoren (psychologen en orthopedagogen) hebben een ruime menukaart aan ambulante hulpverlening en haken zo nodig binnen enkele weken een regiebehandelaar aan. We laten ons niet beperken door een gestandaardiseerd instellingsaanbod waar een cliënt zich maar in te voegen heeft. Als de hulpvraag verandert, kunnen we makkelijk hulp op- en afschalen.

Zo zorgen we ervoor dat iedereen prettig zelfstandig thuis kan wonen.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-Verwijzers 900

Onze cliënten

Stichting De Linde heeft veel ervaring met het aanpakken van maatschappelijke problemen in combinatie met GGZ-problematiek. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek zijn welkom bij ons. Daarmee vullen we het gat tussen reguliere ambulante hulpverlening en dure 24-uurszorg. Cliënten krijgen zo lang als nodig hulp, zelfs levenslang en levensbreed.

Vanuit ons gelaagde partnernetwerk haken we steeds alle benodigde hulpverlening aan.

Zo bieden we, altijd op ambulante wijze:
• zorgcoördinatie
• dagbesteding bij lokale ondernemers
• sociaal-maatschappelijke hulpverlening
• toeleiding schuldhulpverlening / bewindvoering
• specialistische GGZ
• deskundigheidsbevordering voor partijen rond de cliënt.

Voordelen voor verwijzers

Schaalbare zorg

We organiseren onze zorg snel en compleet, en schalen op en af waar nodig. Door ons integrale partnernetwerk zijn de nodige hulpverleners en behandelaars snel voorhanden.

Zorg op maat

We regisseren zorg lokaal, individueel en kleinschalig. We zorgen ervoor dat iedere cliënt gepersonaliseerde zorg op maat krijgt, wat de hulpvraag ook is.

Eén loket

Alle zorgloketten zijn teruggebracht naar één loket. Als de hulpvraag van een cliënt verandert, dan hoeft diegene niet naar een nieuw zorgloket.

Voor alle doorverwijzers

Zowel huisartsen als gemeenten, GGZ, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang én beschermd wonen kunnen cliënten bij ons aanmelden.

Verwijzers

Huisarts

Loopt je cliënt vast in het leven, doordat hij of zij moeite heeft met een dagstructuur, langdurige werkloos is of geldproblemen heeft? Wij kunnen helpen.

GGZ & Gehandicaptenzorg

Heeft je cliënt moeite met zelfinzicht en worstelt hij of zij met GGZ-hulpvragen? Wij bieden hulp op maat, indien gewenst ook met ervaringsdeskundigen.

Begeleid wonen

Heeft een cliënt ambulante GGZ-hulpverlening nodig? Via ons unieke partnernetwerk haken de specialisten aan die nodig zijn.

WMO-consulent, wijkteam of GGD

Heeft iemand hulp nodig om mee te komen in de maatschappij? Bij een uitgebreide intake kijken we welke zorgverleners het beste kunnen aanhaken.

Hoe werkt ons partnernetwerk?

Nadat een cliënt is aangemeld, neemt Stichting De Linde de regie. Door middel van een uitgebreide intake brengen we in kaart wat de situatie is van de cliënt en wat zijn of haar wensen en mogelijkheden zijn.

Stichting De Linde coördineert vervolgens de inzet van eigen hulpverlening in het sociale domein, en het aanhaken van partners. Dat kunnen indicerende of coördinerende behandelaars zijn, maar ook ervaringsdeskundigen en zorgstudenten.

Verandert de hulpvraag? Dan kan de intensiteit van de hulpverlening eenvoudig op- of afgeschaald worden.

1 loket systeem uitgelegd.

Stichting de Linde wmo ggz ambulante begeleiding- 1 loket explainer uitleg

We helpen je graag!

Heb je vragen, wil je overleggen over een casus of wil je iemand aanmelden bij De Linde? Neem gerust contact op.

  • Ambulante zorg op maat
  • Voor grote en kleine hulpvragen
  • Breed non-profit partnernetwerk
  • Faciliterend naar collega-instellingen

Bel: 023 557 51 74
Mail: aanmelden@stdl.nl

Cliënt aanmelden?

We komen graag in contact.

Aanmelden cliënt door huisartsen

Maximum file size: 10MB

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-Lindeboom
De Lindeboom

Onze filosofie

De lindeboom is van oudsher een gemeenschapsboom: een plek waar mensen bij elkaar komen. Precies op die manier staat De Linde om haar cliënten heen.

We zorgen ervoor dat cliënten niet hoeven te wisselen van zorginstelling en niet lang op de wachtlijst hoeven, hoe licht of zwaar hun zorgvraag ook is. Door ons non-profitnetwerk gaan we versplintering en verkeerde financiële prikkels in de zorg tegen.