Verwijzers / Huisartsen /

Maatschappelijke ondersteuning én behandeling bij GGZ-problematiek voor jouw cliënt.

Doorverwijzen naar
Stichting De Linde

Heeft je cliënt een enkel- of meervoudige hulpvraag in het sociale of medisch-psychische domein? Dan ben je bij De Linde aan het juiste adres.

Binnen ons partnertnetwerk werken allerlei verschillende zorgverleners, die zowel maatschappelijke hulp bieden als GGZ-behandelingen. We kunnen bij elke vraag van een cliënt aansluiten, hoe gelaagd deze ook is. Op ieder moment kan hulp op- of afgeschaald worden. Je cliënt hoeft niet naar een nieuwe instelling wanneer de hulpvraag verandert. Onze wachtlijsten zijn kort. Zo vermindert ook de druk op huisartsen en POH’ers.

Onze hulp kan tijdelijk, of levenslang en levensbreed zijn. Zo kan je cliënt prettig en veilig thuis wonen.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-Verwijzers 900-6

De voordelen van De Linde

Groot partnernetwerk

Met een gelaagd non-profit partner-netwerk van verschillende zorgverleners bieden we steeds de juiste zorg.

Direct geholpen

Tijdens de intake brengen we de deelproblemen uit de zorgvraag goed in kaart. Ambulante begeleiding en dagbesteding organiseren we direct.

Kleinschalig en lokaal

Al onze hulpverlening is kleinschalig en lokaal. Zelfs in de meest complexe situaties heeft een cliënt maar drie hulpverleners.

Consultatiefunctie

Huisartsen kunnen ook een belafspraak maken met een arts-vg om ruggespraak te houden.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-GGZ-1-loket-d

Onze werkwijze

Voor onze specialistische GGZ werken we samen met zes verschillende soorten medisch specialisten: psychiaters, artsen-VG (AVG), klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. Zij richten zich op medisch herstel waar dat nodig is, als aanvulling op de maatschappelijke ondersteuning.

Met deze oplossing zetten we de (beperkte) medische capaciteit in waar deze nodig en zinvol is. Eenvoudige werkzaamheden (bijvoorbeeld op het gebied van woonondersteuning en dagbesteding) worden uitgevoerd door ambulant begeleiders onder de WMO of Wlz.

We helpen je graag!

Heb je vragen, wil je overleggen over een casus of wil je iemand aanmelden bij De Linde? Neem gerust contact op.

  • Ambulante zorg op maat
  • Voor grote en kleine hulpvragen
  • Breed non-profit partnernetwerk
  • Faciliterend naar collega-instellingen

Bel: 023 557 51 74
Mail: aanmelden@stdl.nl

Cliënt aanmelden?

We komen graag in contact.

Aanmelden cliënt door huisartsen

Maximum file size: 10MB