Verwijzers / WMO /

Begeleiding en behandeling aan
zelfstandig wonende mensen

Doorverwijzen naar
Stichting De Linde

Binnen ons partnernetwerk werken allerlei verschillende zorgverleners, die zowel maatschappelijke hulp bieden als GGZ-behandelingen. We kunnen bij elke vraag van een cliënt aansluiten, hoe gelaagd deze ook is.

Gemeentelijke instanties kunnen cliënten direct aanmelden bij Stichting De Linde. Wanneer er bij de WMO-consulent, wijkteams, de GGD of bijvoorbeeld na uitstroom uit een jeugdzorginstelling signalen zijn dat ambulante hulpverlening nodig is, dan organiseert Stichting De Linde dat snel en lokaal.

We staan klaar voor alle cliënten vanaf 18 jaar, met een eigen woon- of verblijfplaats. Onze hulp kan tijdelijk, of levenslang en levensbreed zijn. Zo kan een cliënt prettig en veilig thuis wonen.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-GGZ-2

De voordelen van Stichting De Linde

Zware ambulante begeleiding

We bieden gepaste hulp bij ieder vraagstuk, van hulp bij schulden en dagritme, tot complexe GGZ-zorgtrajecten in een ambulante setting.

Integraal zorgaanbod

Dankzij onze integrale zorg op maat kunnen cliënten met een meervoudige hulpvraag zo lang mogelijk op een prettige wijze thuis wonen.

Groot partnernetwerk

Met een gelaagd non-profit partnernetwerk van verschillende zorgverleners bieden we steeds de juiste zorg.

Direct geholpen

Tijdens de intake brengen we de deelproblemen uit de zorgvraag goed in kaart. Ambulante begeleiding, dagbesteding en bewindvoering organiseren we direct.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-GGZ-3

Samenwerking met wijkteams

Een aantal gemeenten werkt met Sociale Wijkteams. De Linde kan achter de Sociale Wijkteams een alliantie bieden van multifunctionele zorgspecialisten.

Deze zorgspecialisten hebben zowel een consultatiefunctie als een brugfunctie naar andere domeinen (en de financiering daarvan). Een groot deel van de uitvoering kan op een lager (en goedkoper) niveau worden belegd: bij ambulant begeleiders, de sociale wijkteams en/of de voorzieningen in de buurt.

Deze zorgspecialisten hebben zowel een consultatiefunctie als een brugfunctie naar andere domeinen (en de financiering daarvan). Een groot deel van de uitvoering kan op een lager (en goedkoper) niveau worden belegd: bij ambulant begeleiders, de sociale wijkteams en/of de voorzieningen in de buurt.

We helpen je graag!

Heb je vragen, wil je overleggen over een casus of wil je iemand aanmelden bij De Linde? Neem gerust contact op.

  • Ambulante zorg op maat
  • Voor grote en kleine hulpvragen
  • Breed non-profit partnernetwerk
  • Faciliterend naar collega-instellingen

Bel: 023 557 51 74
Mail: aanmelden@stdl.nl

Cliënt aanmelden?

We komen graag in contact.

Aanmelden cliënt door huisartsen

Maximum file size: 10MB