Verwijzers / Woonondersteuning /

Maatwerk voor zelfstandig wonende mensen met een meervoudige hulpvraag.

Doorverwijzen naar
Stichting De Linde

Stichting De Linde biedt begeleiding en behandeling aan zelfstandig wonende mensen, die moeite hebben om mee te doen in de maatschappij. Vaak hebben zij ook te maken met psychiatrische problematiek.

Binnen ons partnernetwerk werken allerlei verschillende zorgverleners, die zowel maatschappelijke hulp bieden als GGZ-behandelingen. We brengen klachten en beperkingen in een vroeg stadium in kaart met een multidisciplinaire intake. We kunnen bij elke vraag van een cliënt aansluiten, hoe gelaagd deze ook is.

Zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, op een prettige en veilige manier.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-Thuiszorg

De voordelen van Stichting De Linde

Integraal zorgaanbod

Een integrale aanpak betekent dat de cliënten voor alle zorg die zij ontvangen één vertrouwd aanspreekpunt hebben.

Domeinoverstijgende hulp

Door contracten in verschillende zorgwetten af te sluiten, kunnen we verschillende hulpvragen combineren.

Groot partnernetwerk

Met een gelaagd non-profit partnernetwerk van verschillende zorgverleners bieden we steeds de juiste zorg.

Direct geholpen

Tijdens de intake brengen we de deelproblemen uit de zorgvraag goed in kaart. Ambulante begeleiding en dagbesteding organiseren we direct.

Onze werkwijze

Voor onze specialistische GGZ werken we samen met zes verschillende soorten medisch specialisten: psychiaters, artsen-VG (AVG), klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. Zij richten zich op medisch herstel waar dat nodig is, als aanvulling op de maatschappelijke ondersteuning.

Met deze oplossing zetten we de (beperkte) medische capaciteit in waar deze nodig en zinvol is. Eenvoudige werkzaamheden (bijvoorbeeld op het gebied van woonondersteuning en dagbesteding) worden uitgevoerd door ambulant begeleiders onder de WMO of Wlz.

We helpen je graag!

Heb je vragen, wil je overleggen over een casus of wil je iemand aanmelden bij De Linde? Neem gerust contact op.

  • Ambulante zorg op maat
  • Voor grote en kleine hulpvragen
  • Breed non-profit partnernetwerk
  • Faciliterend naar collega-instellingen

Bel: 023 557 51 74
Mail: aanmelden@stdl.nl

Cliënt aanmelden?

We komen graag in contact.

Aanmelden cliënt door huisartsen

Maximum file size: 10MB