Werken bij De Linde

Iets betekenen voor anderen.

Onze motivatie

Mensen die werken bij, via of namens de Linde – zelfstandigen, medewerkers en vrijwilligers – doen dat omdat ze iets voor anderen willen betekenen. Deze gemeenschappelijke drijfveer komt tot uitdrukking in onze missie, mens- en zorgvisie en waarden.

Missie
 • De Linde zet zich in voor mensen die zich door een verstandelijke en/of sociale beperking niet voldoende staande kunnen houden op school, op het werk of in de buurt.
 • Dat doen we vanuit de overtuiging dat problemen die onze cliënten ervaren en/of veroorzaken voortkomen uit onvermogen en niet uit onwil.
 • Het doel van De Linde is cliënten zodanig te ondersteunen dat ze – binnen onze maatschappelijke kaders – een plezierig leven hebben, zoals ze zelf verkiezen.
 • De basis van onze ondersteuning is persoonlijke woonbegeleiding, meestal enkele uren per week.
 • Aanvullend op de woonbegeleiding biedt De Linde budgetbeheer, kleinschalige dagbesteding en specialistische ondersteuning. Extra ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers.
Mens- en zorgvisie
 • De Linde beschouwt een persoon met een verstandelijke handicap of psychiatrische stoornis als een mens met mogelijkheden en beperkingen, net als ieder ander. Hij/zij maakt deel uit van onze samenleving en doet daar zoveel mogelijk volwaardig aan mee. Hij/zij is een burger met rechten en plichten, met te respecteren wensen en een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn persoonlijke levensinvulling. Hij/zij mag wonen, werken en recreëren waar hij of zij dat wil en krijgt ondersteuning om zijn/haar wensen zoveel mogelijk in de gemeenschap te realiseren.
 • De Linde vindt het belangrijk dat cliënten ondersteuning (zorg-en dienstverlening) krijgen op maat, zo gewoon mogelijk en speciaal waar nodig. Zoals de cliënt dat wil, bereikbaar en toegankelijk. De ondersteuning van De Linde is vraaggestuurd, cliëntgericht en ondersteunt het sociale netwerk van de cliënt en vergroot de invloed van de cliënt op zijn/haar eigen leven.
 • Woonbegeleiders van De Linde hebben oprecht aandacht voor de cliënt. Ze zijn geduldig en vriendelijk en zorgen voor een goede sfeer. Zo ontstaat de vertrouwensbasis die nodig is om – als dat nodig is – ook doortastend en beslist te kunnen zijn.
Waarden
Het gaat om mensen
 • Wij kiezen voor dit werk, omdat we iets voor anderen willen betekenen.
 • We gaan – binnen professionele kaders – een persoonlijke relatie aan met de cliënt.
 • In ons werk staat het belang van de cliënt altijd voorop.
 • We hebben recht op een passende beloning, maar geld is niet onze eerste drijfveer.
Plezier
 • Wij willen eraan bijdragen dat onze cliënten plezierig kunnen leven; dat lukt het best als we zelf ons werk met plezier doen.
 • We respecteren dat we allemaal verschillend zijn en geven elkaar de ruimte.
 • We delen successen en mooie ervaringen, we steunen elkaar bij tegenslag.
 • Over wat we op ons hart hebben, of op de maag ligt, zijn we open en eerlijk.
Effectief
 • We doen ons werk effectief; steeds gericht op het belang van de cliënt.
 • We zijn altijd in voor creatieve nieuwe oplossingen die beter (zouden kunnen) werken; we doen ons best die te bedenken; we staan open voor voorstellen en ideeën van collega’s; nieuwe ideeën proberen we uit in de praktijk; we delen onze ervaringen met collega’s.
 • Resultaten vinden we belangrijker dan gewoontes, procedures en regels. Als bestaande regels ons belemmeren, proberen we daar gezamenlijk wat aan te doen.
 • Vergaderen doen we zo weinig en zo kort mogelijk.
Betrouwbaar
 • We zijn betrouwbaar. We houden ons aan afspraken. We doen wat we beloven.
 • We wekken geen valse verwachtingen, we beloven niet meer dan we waar kunnen maken.
Verantwoordelijk
 • We accepteren de verantwoordelijkheden die bij ons werk horen ten volle en daar gedragen we ons naar.
 •  We werken zelfstandig en professioneel. Wat we zelf kunnen, doen we zelf.
 •  We kennen de grenzen van onze verantwoordelijkheid; bij kwesties die daarbuiten vallen nemen we tijdig contact op met collega’s.
Collegiaal
 • We doen ons werk niet in ons eentje, maar binnen het grotere geheel van De Linde. We onderschrijven de missie, visie en waarden van De Linde en dragen deze uit.
 • We zijn open en transparant over hoe we ons werk doen.
 • Op alle vragen van collega’s geven we eerlijk antwoord; als we vragen hebben, dan stellen we die.
 • We zijn belangstellend en we leren van elkaar.
 • Alleen wie niks doet, maakt geen fouten. Dus fouten maken mag.
 • Als we een fout maken, praten we erover en leren we ervan.

Vacature Zorgcoördinator Haarlem

Onze missie is; ‘Ontzuiling van de Zorg’. Bij De Linde zijn we op zoek naar psychologen die vierkant achter deze missie staan. Wij staan voor 100% ambulante zorg met meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, minder administratieve rompslomp en een efficiëntere en...

Vacature Woonbegeleider Haarlemmermeer

Onze missie is; ‘Ontzuiling van de Zorg’. Bij De Linde zijn we op zoek naar ambulant woonbegeleiders die vierkant achter deze missie staan. Wij staan voor 100% ambulante zorg met meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, minder administratieve rompslomp en een...

Vacature VG Arts

Onze missie is; ‘Ontzuiling van de Zorg’. Bij De Linde zijn we op zoek naar VG-artsen die vierkant achter deze missie staan. Wij staan voor 100% ambulante zorg met meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, minder administratieve rompslomp en een efficiëntere en...

Vacature GZ psycholoog Haarlem

Onze missie is; ‘Ontzuiling van de Zorg’. Bij De Linde zijn we op zoek naar GZ-psychologen die vierkant achter deze missie staan. Wij staan voor 100% ambulante zorg met meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, minder administratieve rompslomp en een efficiëntere en...

Vacature Psychiater IJmond

Onze missie is; ‘Ontzuiling van de Zorg’. In onze regio IJmond zijn we op zoek naar psychiaters die vierkant achter deze missie staan. Wij staan voor 100% ambulante zorg met meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, minder administratieve rompslomp en een...

Vacature Psychiater Haarlem

Onze missie is; ‘Ontzuiling van de Zorg’. In onze regio Haarlem zijn we op zoek naar psychiaters die vierkant achter deze missie staan. Wij staan voor 100% ambulante zorg met meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, minder administratieve rompslomp en een...

Vacature Psychiater Haarlemmermeer

  Onze missie is; ‘Ontzuiling van de Zorg’. In onze regio Haarlemmermeer zijn we op zoek naar psychiaters die vierkant achter deze missie staan. Wij staan voor 100% ambulante zorg met meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, minder administratieve rompslomp en...

Vacature Medisch Adviseur

Op zoek naar een arts geestelijke gezondheidszorg met schrijftalent (24 uur)!   Wie zijn wij? Stichting De Linde is een gespecialiseerde zorgaanbieder voor alledaagse en complexe hulp aan mensen die zelfstandig wonen. Wij zijn een volledig ambulante zorgaanbieder...

Regiebehandelaar Velsen

Werk jij graag vanuit de relatie met jouw cliënten? Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? En ben jij graag de spil in het zorgproces? Dan ben jij op zoek naar ons! In de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond vind je Stichting De Linde: hét expertisecentrum...

Zorgcoördinator Velsen

Onderdeel van ons expertiseteam Werk jij graag vanuit de relatie met jouw cliënten? Ben jij graag de spil in het zorgproces? Op zoek naar veel mogelijkheid tot scholing? En wil jij daarbij graag behandelen? Dan ben jij op zoek naar ons! In de regio's Haarlem,...

Informatie

Wil je meer weten over Stichting De Linde?
Je kunt ons bellen op telefoonnummer 023 557 51 74.
Mailen kan ook: Klik hier.

We staan je graag te woord.

Stages

De mogelijkhededen voor stages bij De Linde zijn zeer beperkt. Woonbegeleiders van LindeZorg hebben slechts enkele cliënten, die zij verspreid over de week bezoeken. Daardoor kunnen zij als stagebegeleider over het algemeen niet bieden wat de opleiding vraagt.