Zorginkopers /

Effectieve én preventieve zorg,
door multidisciplinaire samenwerking.

Stichting De Linde:
brede zorg, 1 loket 

Of cliënten nu een grote of kleine ambulante hulpvraag hebben, Stichting De Linde helpt hen vooruit.

Ook bij een veranderende hulpvraag wijken we niet van hun zijde. Want via ons gelaagde partnernetwerk bieden we niet alleen hulp uit het sociale domein, maar ook uit het medisch-psychische domein.

Zo maken we vanuit 1 loket complexe ambulante GGZ-zorg mogelijk.

Stichting De Linde is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

innovatief-zorgen-delinde-W

Voordelen voor zorginkopers

Snelle doorloop van behandelingen

Stichting De Linde behandelt lichte en complexe zorgvragen tegelijkertijd. Dat zorgt voor een hoge slagingskans per behandeling. Cliënten krijgen door deze aanpak snel grip op hun leven.

Geen administratieve fouten

Of cliënten nu hulp krijgen vanuit de WMO, de zorgverzekeringswet, de WLZ of alle drie tegelijk: cliënten hoeven niet meer zelf uit te vinden bij welk loket ze moeten zijn. Dat scheelt administratieve fouten.

Zuinige omgang met zorggeld

Stichting De Linde en haar partnernetwerk werken op non-profitbasis. Alle zorggelden worden direct besteed aan de verbetering van zorg.
Er wordt niet gewerkt met dure zzp’ers.

Preventief op 24-uurszorg

Doordat Stichting De Linde complexe GGZ-zorg op ambulante wijze mogelijk maakt, werkt dat preventief op zware en dure 24-uurszorg. Dat scheelt belasting voor cliënten en ons zorgstelsel.

Zorg per zorginkoper

Stichting De Linde is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Gemeente

Sociale hulpverlening vanuit de WMO is de basis van onze ondersteuning. We bieden onder andere ambulante hulpverlening, schuldhulpverlening en maatschappelijk werk.

Zorgverzekeraar

Naast ambulante WMO-hulpverlening zijn we er ook voor GGZ-problematiek. Onze psychologen en orthopedagogen haken aan als dat nodig is.

Zorgkantoor

Daarnaast organiseren we zware ambulante GGZ-hulpverlening, voor zelfstandig wonende cliënten met een complexe hulpvraag. Zo voorkomen we dat zware 24-uurszorg nodig is.

De Lindeboom

Onze filosofie

De lindeboom is van oudsher een gemeenschapsboom: een plek waar mensen bij elkaar komen. Precies op die manier staat De Linde om haar cliënten heen.

We zorgen ervoor dat cliënten niet hoeven te wisselen van zorginstelling en niet lang op de wachtlijst hoeven, hoe licht of zwaar hun zorgvraag ook is. Door ons non-profitnetwerk gaan we versplintering en verkeerde financiële prikkels in de zorg tegen.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-1-loket contact4

We spreken je graag.

Vragen over zorginkoop? We spreken je graag en informeren je over De Linde en de vormen van samenwerking.

Je kunt ons bereiken via:

  • Het formulier op deze pagina of

Bel: 023 557 51 74
Mail: inkoop@stdl.nl

Zorginkoop?

We komen graag in contact.

Contact zorginkopers

Maximum file size: 10MB

Hoe werkt ons partnernetwerk?

Nadat een cliënt is aangemeld, neemt Stichting De Linde de regie. Door middel van een uitgebreide intake brengen we in kaart wat de situatie is van de cliënt en wat zijn of haar wensen en mogelijkheden zijn.

Stichting De Linde coördineert vervolgens de inzet van eigen hulpverlening in het sociale domein, en het aanhaken van partners. Dat kunnen indicerende of coördinerende behandelaars zijn, maar ook ervaringsdeskundigen en zorgstudenten.

Verandert de hulpvraag? Dan kan de intensiteit van de hulpverlening eenvoudig op- of afgeschaald worden.

1 loket systeem uitgelegd.