Zorginkopers / Gemeente /

Cliënten krijgen snel grip op hun leven bij Stichting De Linde.

Zorg voor thuiswonenden 

Ons zorgaanbod is toegespitst op thuiswonende cliënten. Sociale hulpverlening vanuit de WMO is de basis van onze ondersteuning.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zelfredzaamheid en maatschappelijk functioneren. Dat vraagt om regelmatig contact en vertrouwen tussen zorgverleners en cliënten. Het stabiliseren van het dagelijks leven is prioriteit: werken aan een dagritme, een enigszins ordentelijke huishouding, een sluitend huishoudboekje en zo mogelijk dagbesteding.

Maar ook: op tijd iets extra’s doen als het mis dreigt te gaan. Een keer vaker langskomen, een uurtje extra aandacht, een gespecialiseerde hulpverlener erbij halen, aanvullende zorg organiseren, tot de situatie weer stabiel is. En dan een stapje terug doen, maar wel alert blijven.

Stichting De Linde is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

innovatief-zorgen-delinde-W

Wat zijn de voordelen voor gemeenten?

Snelle doorloop van behandelingen

Door sociale hulpverlening en psychische hulpvragen in samenhang met elkaar aan te pakken, is de ondersteuning volledig en doelmatig. Cliënten krijgen door deze aanpak snel grip op hun leven.

Regelarm

Of cliënten nu hulp krijgen vanuit de WMO, de zorgverzekeringswet, de WLZ of alle drie tegelijk, ze hoeven niet meer zelf uit te vinden bij welk loket zij hulp moeten vragen. Dat scheelt veel stress en administratieve rompslomp.

Zuinige omgang met zorggeld

Stichting De Linde en haar non-profitnetwerk van zusterorganisaties vullen elkaar aan en versterken elkaar. Alle zorggelden worden direct besteed aan de verbetering van zorg.

Preventief op 24-uurszorg

Stichting De Linde biedt zware ambulante ondersteuning, wat betekent dat maatschappelijke opvang en beschermd wonen kan worden voorkomen. Dat scheelt belasting voor cliënten en ons zorgstelsel.

De methodiek van Stichting De Linde 

Onze aanpak is gebaseerd op de principes van het Steunend Relationeel Handelen (SRH), ontwikkeld met de RINO-groep (opleidingsinstituut GGZ) en Lloyds (onafhankelijk en geaccrediteerd kwaliteitsbureau).

Onze werkwijze scoort hoog op cliënttevredenheid en voldoet aan alle criteria van de ZvW.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-1-loket contact4

We spreken je graag.

Vragen over zorginkoop? We spreken je graag en informeren je over De Linde en de vormen van samenwerking.

Je kunt ons bereiken via:

  • Het formulier op deze pagina of

Bel: 023 557 51 74
Mail: inkoop@stdl.nl

Zorginkoop?

We komen graag in contact.

Contact zorginkopers

Maximum file size: 10MB