Zorginkopers / Zorgkantoren /

Mensen met een chronische hulpvraag prettig en
veilig
thuis laten wonen.

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg bij Stichting De Linde

Goed afgestemde, ambulante zorg voor mensen met een meervoudige hulpvraag. Dat bieden we bij Stichting De Linde.

Cliënten met een indicatie voor Wlz-zorg kunnen die zorg krijgen in een instelling waar ze wonen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij die zorg ook thuis ontvangen, met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt). De Linde levert mpt’s in de gemeenten waar zij actief is, in de vorm van begeleiding en behandeling.

De kracht van De Linde schuilt in de samenwerking. We brengen verschillende beroepsgroepen bij elkaar: ambulant begeleiders, psychologen, gedragswetenschappers, psychiaters, artsen-vg. Daarmee kunnen kwetsbare doelgroepen zorg op maat krijgen, zonder onnodige kosten en bureaucratische rompslomp.

Stichting De Linde is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-Thuiszorg

Wat zijn de voordelen voor zorgkantoren?

Specialisatie

Mensen helpen bij het zelfstandig wonen is onze specialisatie: onze circa 200 medewerkers bieden hulp aan zo’n 600 huishoudens, in 13 gemeenten.

Goede zorg

Door begeleiding en behandeling te combineren, creëren we een volledig en gespecialiseerd aanbod voor cliënten.

Opschaling zorg voorkomen

Door onze multidisciplinaire aanpak krijgen cliënten snel grip op hun leven en kan opschaling van zorg worden voorkomen.

Preventief op 24-uurszorg

De intensieve ambulante zorg die wij bieden, werkt preventief op zware, dure 24-uurszorg. Dat scheelt belasting voor cliënten en ons zorgstelsel.

Onze werkwijze

Voor onze specialistische GGZ werken we samen met zes verschillende soorten medisch specialisten: psychiaters, artsen-VG (AVG), klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. Zij richten zich op medisch herstel waar dat nodig is, als aanvulling op de maatschappelijke ondersteuning.

Met deze oplossing zetten we de (beperkte) medische capaciteit in waar deze nodig en zinvol is. Eenvoudige werkzaamheden (bijvoorbeeld op het gebied van woonondersteuning en dagbesteding) worden uitgevoerd door ambulant begeleiders onder de WMO of Wlz.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-1-loket contact4

We spreken je graag.

Vragen over zorginkoop? We spreken je graag en informeren je over De Linde en de vormen van samenwerking.

Je kunt ons bereiken via:

  • Het formulier op deze pagina of

Bel: 023 557 51 74
Mail: inkoop@stdl.nl

Zorginkoop?

We komen graag in contact.

Contact zorginkopers

Maximum file size: 10MB