Zorginkopers / Zorgverzekeraar /

Stichting De Linde biedt zorg op maat voor
een complexe doelgroep
.

Voor ieder hulpvraag een gedegen en snelle oplossing

Geen oneindige behandeltrajecten, maar een goede diagnose en afgestemde zorg voor mensen met een meervoudige hulpvraag. Dat biedt het unieke partnernetwerk van Stichting De Linde.

Specialisten die in een instelling werken en vrijgevestigden bundelen hun gezamenlijke behandelcapaciteit binnen een coöperatie. Op ons platform voor gespecialiseerde GGZ vindt vraag en aanbod elkaar. Zo bieden we een oplossing voor het grote tekort aan zorgmedewerkers in de GGZ.

Met elkaar vormen ze een regionaal collectief met een diversiteit aan specialismes. Voor iedere hulpvraag kan vanuit dit platform het juiste multidisciplinaire team worden samengesteld.

Stichting De Linde is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

innovatief-zorgen-delinde-W

Wat zijn de voordelen voor zorgverzekeraars?

Regionale behandelcapaciteit

Specialisten uit de regio werken in multidisciplinair verband samen bij Stichting De Linde.

Samenwerking

Zo kunnen zij zorg op maat leveren aan een complexe en kwetsbare doelgroep.

Zuinige omgang met zorggeld

Deze manier van werken voorkomt onnodige kosten en bureaucratische rompslomp.

Preventief op 24-uurszorg

En er is minder instroom Wlz, beschermd wonen en maatschappelijke opvang binnen de WMO.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-GGZ-2

Onze werkwijze

Voor onze specialistische GGZ werken we samen met zes verschillende soorten medisch specialisten: psychiaters, artsen-VG (AVG), klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. Zij richten zich op medisch herstel waar dat nodig is, als aanvulling op de maatschappelijke ondersteuning.

Met deze oplossing zetten we de (beperkte) medische capaciteit in waar deze nodig en zinvol is; eenvoudige werkzaamheden (bijvoorbeeld op het gebied van woonondersteuning en dagbesteding) worden uitgevoerd door ambulant begeleiders onder de WMO of Wlz.

De-Linde-WMO-GGZ-WLZ-1-loket contact4

We spreken je graag.

Vragen over zorginkoop? We spreken je graag en informeren je over De Linde en de vormen van samenwerking.

Je kunt ons bereiken via:

  • Het formulier op deze pagina of

Bel: 023 557 51 74
Mail: inkoop@stdl.nl

Zorginkoop?

We komen graag in contact.

Contact zorginkopers

Maximum file size: 10MB